Testy do policji z odpowiedziami

Strona główna  |  Testy do policji  |  Kontakt  | 

Menu

Testy do policji z odpowiedziami

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Podanie o przyjęcie do służby w Policji;

Wzór podania do Policji

- Wypełniony kwestionariusz osobowy;

- Odręcznie napisany życiorys;

Życiorys do policji

- Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu);

- Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencja wojskowa (do wglądu);

- Świadectwa pracy.

- Wypełnione dokumenty i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.


Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.